• Medborgardialog

    På ytan är det enkelt

    Medborgardialog är på ytan enkelt, men i verkligheten komplext. Det räcker inte med digitala verktyg, det måste finnas politiskt engagamang från dem som vill ta initiativet, processer som svarar mot kraven och en samsyn mellan politiker och tjänstemän om vad som ska åstadkommas.

    Och så måste verktygen vara enkla att använda och fungera dygnet runt.

    Våra tjänster

    Vår bastjänst är digital och omfattar ett 10-tal verktyg för olika former av medborgardialog. Men vi arbetar också på mer strategisk nivå, utbildar politiker och tjänstemän, gör utredningar till större organisationer etc