• Medborgardialog

  Medborgardialog för att göra offentlig sektor bättre

  I hela europa blir det vanligare att offentlig sektor och inte minst kommuner konsulterar sina medborgare i olika frågor. Det kan röra sig om planläggningsärenden för naturområden, idéer om vad som ska genomföras i ett bostadsområde eller något annat.

  Att tidigt ta in medborgaren i olika beslutsprocesser kan bidra till bättre beslut, billigare och effektivare åtgärder och inte minst enklare genomförande. Detta har gjorts i många år i form av fysiska möten dit man kallar medborgarna. Ofta med resultatet att det är ungefär samma medborgare, med likartad bakgrund som har åsikter om t ex kommunens planer.

  Genom att komplettera fysiska möten med olika former av IT-baserade dialogverktyg, kan man nå helt andra grupper och få större effekter

  Möten med fler grupper

  Några framgångsrika medborgardialogprojekt som vi bidragit till är t ex chattar i Dalarna, e-förslag i Jämtland och medborgarbudget i Västra Götaland samt omröstningar i Stockholms län.

  De kännetecknas av att uppdragsgivarna (kommun/landsting) nått andra medborgargrupper än man tidigare nått med fysiska möten. Det är uppenbart att man behöver använda parallella kanaler för att nå brett i samhället. Det behövs föras dialog i ett köpcentrum, i möten i en samlingssal samt också i de digitala kanalerna och sociala medier som finns.

  I Dalarna deltog 150 personer i chattar vi levererade tekniken till i en kommun på 10 000 invånare. I Östersund skapades 1200 användarkonton för e-förslag på 1,5 år, i en kommun på 60 000 invånare. I Uddevalla fick alla kommunens skolbarn lämna förslag på hur en ny lekplats skulle se ut och i Jordbro (Haninge) fick medborgarna rösta om 12 förslag till förbättring av utemiljön.

  Det finns många fler exempel.