• Emotionella aspekter

  Kommunikationens emotionella aspekter

  En av de mer avgörande målen för digitalt deltagande är medborgarens/användarens upplevelse av att höra till och få vara en del av samtalet. Hen har rätt att vara del av en verklig dialog och inte enbart mottagare av information. Och hen måste definitivt få all nödvändig återkoppling på sina åsikter och åtgärder.

  Dialogen måste vara verklig och ämnet som behandlas, påverkningsbart.

  Dra åt samma håll

  Det innebär att alla delar av den synliga verksamheten måste dra åt samma håll. Det måste vara

  • enkelt att navigera och förstå systemet
  • enkelt att finna information
  • enkelt att lämna synpunkter och förslag
  • självklart att få återkoppling
  • självklart att besökaren är viktig


  För att dessa punkter verkligen ska genomsyra organisationen krävs ganska mycket. Grafisk design, känsla, funktioner och funktionella flöden, språkbruk, processer bakom och mycket mer måste dra åt samma håll för att organisationen ska få närhet till, och delaktighet från sina besökare.

  Besökare som upplever delaktighet hjälper organisationen att bli bättre.