• Förvaltning, drift, support

  Drift o Support

  Förvaltningstjänster

  Förvaltningstjänster är en naturlig del av arbetet med att utveckla och integera system. Vi har färdiga modeller för hur förvaltning ska gå till och digitala stödsystem för detta.

  Drift

  Alla våra system kan valfritt driftas av organisationen som använder dem eller i form av molntjänster (SaaS) hos oss.

  Support

  Support är nästan den viktigaste delen av vår verskamhet. När väl systemet är installerat är stödet bakom en viktigt del att lita på för att behålla allting fullt fungerande.

  Läs mer om de olika delarna i vänsterspalten