Medborgarförslag succé i Östersund

I oktober 2014 öppnade Östersunds kommun sitt nya e-förslagssystem för kommuninvånare och besökare. Idag, lite mer än ett år senare, är systemet en succé. Fram till nu har man fått in 131 förslag. Den som skrivit ett förslag kan sedan få stöd av andra i form av underskrifter. Om ett förslag får minst 25 underskrifter, går det vidare för politisk behandling.

Ett e-förslagssystem innebär att vem som helst kan skriva ett förslag till sin kommun. Om förslaget får tillräckligt stort stöd från andra medborgare, tas ärendet helt enkelt upp i kommunen och behandlas av de politiska församlingarna. I Östersunds kommuns fall krävs det minst 25 underskrifter för att ett förslag ska gå igenom för politisk behandling.

Östersund kallar sitt system för "Medborgarförslag". Förslagen har verkligen fått förankring. En snabb titt i google visar ett antal tidningsartiklar från Östersundsposten - allt från 8 åriga Wilma som vill att kommunen anlägger en galoppbana till förslaget som vill skapa en aktivitetspark. Och Länstidningen skriver bl a om förslaget om cykeltvättar på ÖSK och Frösön.

Idag finns över 1100 personer i e-förslagssystemet. 117 av dem har skrivit minst ett förslag och 969 har skrivit under andras förslag.

Aktiviteten är alltså hög. Om vi ser på resultatet för de förslag som hittills hunnit avslutas ser statistiken ut så här:

  • 62 förslag är avslutade. Av dess har 9 st ( 14%) fått minst 25 underskrifter från andra personer så att dessa gått vidare för beslut av kommunens politiker.
  • Av de 9 förslagen har 8 bifallits av politikerna. (13% av alla avslutade förslag, och/eller 88% av de förslag som gått vidare för politisk hantering).

Eva Rodin Svantesson och Mia Ludvigsson som sköter om Östersunds kommuns medborgarförslag har all anledning att vara stolta över den dialog som pågår!

Visby 2016-02-23

Hillar Loor, Senior Partner

E-förslag eller Medborgarförslag?

­

I många kommuner gör man skillnad på Medborgarförslag och E-förslag. I Östersund har man valt att kombinera dessa två.

Det finns en lagstiftning kring Medborgarförslag som innebär att man måste hantera varje förslag som kommer in till kommunen och ta formella politiska beslut. Detta brukar beräknas till en kostnad av ca 10-15 000 kr per förslag.

Genom att använda modellen med E-förslag, kan kommunen istället välja att enbart hantera de förslag som ger tillräckligt stort stöd av andra medborgare. Kostnaderna per förslag som hanteras politiskt är ungefär lika stora, men antalet förslag som verkligen går vidare in i det politiska systemet är betydligt färre eftersom många förslag som inte har stöd, sållas bort.

E-förslag är därför generellt en billigare metod och ger ofta en större diskussion och delaktighet. I Östersund används e-förslagsmetoden under namnet "Medborgarförslag".

Räkneexempel med 62 förslag

Modell utan E-förslag

Samtliga 62 hanteras formellt

Kostnad
62 x 10-15 000 = 620-930 000 kr

Modell med E-förslag

Av 62 hanteras 9 formellt

Kostnad
9 x 10-15 000 = 90-135 000 kr

Total kostnadsbesparing: 485-795 000 kr­