Sambruksystemet Streamflow förvaltas nu av imCode

Vid årsskiftet gick förvaltningsansvaret för ärendehanteringsystemet Streamflow över till imCode Partner AB. Streamflow är ett ärendehanteringsystem skapat för kommunala kontaktcenter. F n används Streamflow av 4 kommuner, men avsikten är att nu förbättra systemet så att fler kan ta del av dess fördelar.

Ärendehanteringssystemet Streamflow är resultatet av ett FoU-projekt som Föreningen Sambruk genomfört tillsammans med bl a Jönköpings kommun, Högskolan Väst och företaget Jayway Products AB. Ärendesystemet är ett verksamhetskritiskt system för att ta emot, logga och följa upp medborgares ärenden, varav ett flertal ska vidarebefordras till och behandlas av förvaltningarnas handläggare.

I samverkan med Jayway Products AB flyttades vid ärsskiftet förvaltnings- och utvecklingsansvaret från Jayway till imCode. Arbetet innebär att imCode ansvarar för felavhjälpning, underhåll och vidareutveckling av den mjukvara, med tillhörande dokumentation, som utgör systemet och kommer också att vidareutveckla produkten i enlighet med av Förvaltningsrådet specificerade uppdrag.

Vidareutveckling av systemet kommer att ske i nära samverkam med föreningen Sambruks förvaltningsråd för produkten.

Mer information finns i Sambruks nyhetsbrev.

Om föreningen Sambruk

Föreningen Sambruk består av ca 110 kommuner och landsting. Föreningen skapades 2005 och har som främsta mål att skapa förutsättningar för kommunal verksamhetsutveckling, baserad på e-tjänster, genom samverkan mellan medlemmarna.

Mer information om Sambruk finns på www.sambruk.se

Vísby 2016-01-28
Hillar Loor
Senior Partner