Öppen Källkod och öppna standarder är det självklara valet - Mehmet Kaplan, IT-minister.

Pressbild från Miljöpartiets Flickr

Ett uttalande av den svenske IT-ministern, vi hittade på JoinUp - Share and reuse interoperability solutions for public administrations

Den svenske IT-ministern:

[Citat:]

"Grunden för utvecklingen av tekniska lösningar måste alltid vara behoven hos medborgare och företag. Användarnas behov är grundläggande, oavsett om de digitala tjänsterna är nationella eller gränsöverskridande.

Digitala tjänster bör, i möjligaste mån, baseras på öppna standarder och programvara som befriar förvaltningarna från beroendet av enskilda tekniska lösningar. Användningen av gemensamma och öppna standarder och tekniska specifikationer är en grund för konkurrenskraft och minskar risken för inlåsning. Lösningar baserade på öppen källkod ge ytterligare fördelar till regeringar och förvaltningar.

Den svenska regeringen uppmuntrar åtgärder som stöder samverkan och informationsutbyte mellan medborgare, företag och myndigheter inom EU. Öppna standarder är grundläggande när det gäller att uppnå delning och återanvändning av programvara."

[Slut citat]


Originaltext på engelska samt mer info finns på https://joinup.ec.europa.eu/node/147750/