Demokratiutredningen föreslår Folkmotioner

Bild från Demokratiutredningens hemsida

”Låt folket lägga förslag till riksdag och kommun” skriver demokratiutredningens ordförande Olle Wästberg i en debattartikel i DN idag. Det tycker vi också - och hänvisar till de kommuner som redan har sådana system.

DN artikeln inleds med "Folkmotion. Enskilda bör kunna väcka förslag till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige. Man ska kunna lägga upp en motion på en central webbplats. Får den stöd av en procent av de röstberättigade ska den behandlas på samma sätt som förslag från folkvalda, skriver Olle Wästberg och Daniel Lindvall, Demokratiutredningen."

Utredningen föreslår att man skapar en ”folkmotion” som innebär att enskilda ska kunna väcka förslag till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige. Det liknar i hög grad det som ett antal kommuner redan arbetar med - eFörslag. Motionen ska kunna läggas upp på en central webbplats och sedan ska andra kunna skriva under motionen. Om en motion får stöd av en procent av de röstberättigade till riksdagen eller av de folkbokförda i kommun/landsting ska den behandlas på samma sätt som motioner från de folkvalda

eFörslag i svenska kommuner fungerar i stort sett likadant med en skillnad. I utredningens förslag ska enbart röstberättigade kunna skriva motioner och skriva under motioner. Idag kan man i ett antal kommuner lämna förslag oavsett om man är röstberättigad eller inte.

imCode har arbetat med eFörslagssystem i 5 år. Vi levererar idag både eFörslagssystem som ingår i demokratiportalen.se och den estniska statens system VOLIS - där både eFörslag och folkomröstning finns, med hög säkerhet.

Vi är stolta över att vara långt framme i en så viktig fråga för demokratin.

Visby 2016-01-18

Hillar Loor
Senior Partner