iVIS - en helt öppen skolplattform börjar ta form

I det VINNOVA-finansierade projektet iVIS (innovativt Verksamhetssystem i Skolan) börjar basplattformen och den första tjänsten ta form. I månadsskiftet januari / februari startar skarpa beta-tester i skolmiljö.

iVIS mål är att skapa en helt öppen skolplattform där skoldata kan delas av olika externa tjänster.

Projektet är finansierat av VINNOVA och byggs i ett samarbete mellan den kommunala samverkansorganisationen SAMBRUK och leverantören imCode Partner AB.

iVIS består av 2 huvuddelar:

  • Basplatta med databas för all skolinformation som ska kunna användas av alla tjänster som skolan behöver.
  • Tjänster för hantering av olika typer av verksamhetsdata – som skolskjutsar, närvaro, avvikelsehantering etc.

iVIS basplatta samlar allt som är väsentlig för att kunna integrera olika tjänster. Här finns t ex personinformation, mantalsskrivningsuppgifter, betyg, skolor, klasser etc.

Alla externa tjänster kan använda dessa data. Beroende av behörighet har de tillgång till att enbart läsa data eller både läsa och förändra. Det innebär att om en aktör vill skriva en tjänst till skolplattformen, kan denne få tillgång till all nödvändig data, utan att bli hindrad av upphovsregler eller tekniska begränsningar.

Tjänsterna är fristående från basplattan och kan hämta/lämna data efter behov och behörigheter. Detta garanterar att olika leverantörer kan skriva olika tjänster som alla har tillgång till gemensam data.

Skolskjuts


Principer för Skolskjuts
(Klicka på bilden så öppnas den i eget fönster)

Nu startar testerna av den första tjänsten – skolskjutsansökan. Två skolor kommer under våren att använda systemet för att samla in ansökningar och återkoppla hur man anser att det fungerar. Systemet är kopplat mot mobilt bankId, kan hämta mantalsskrivningsuppgifter och andra uppgifter beroende på vem som loggar. Stor omsorg har lagt vid att det ska vara så enkelt som möjligt för den som gör ansökan.

Avvikelsehantering

Principer för Avvikelsehantering
(Klicka på bilden så öppnas den i eget fönster)


Samtidigt startar programmeringen av nästa tjänst. Efter initiativ från Peyman Vahedi, rektor på Ådalsskolan i Kramfors och Patrick Vestberg, rektor för Stockholm Science and Innovation School tog iVIS projektet beslutet att skapa tjänsten ”Avvikelsehantering”.

De flesta skolor har idag problem med att få sammanställningar av incidenter eller problem som mobbning och diskriminering. Tjänsten Avvikelshantering är ett sätt att systematiskt samla alla åtgärder som skolan gör. Med mobiltelefonen som huvudsaklig informationskälla – enligt principen ”där det händer, när det händer”.

Till sommaren 2016 kommer bägge tjänsterna att vara i drift och kan börja användas i full skala av svenska skolor fr o m hösten 2016.