Sametingets öppna statistik för rennäringen - första fasen avslutad

Projektgruppen från vänster:
Johan Larsson (imCode), Christer Josefsson (Mirror), Lars-Ove Sjajn (Näringslivschef Sametinget - projektägare), Crister Karlén (imCode), Jan Kemi (Projektledare - Geovision), Peter Lundbäck (Mirror)

Saknas på bilden: Rickard Doj (Statistikansvarig Sametinget - kravställare)

I ett möte i Visby mellan Sametinget, systemutvecklarna från Mirror och klientutvecklarna från imCode avslutades den första fasen av Sametingets statistikprojekt. Idag finns det öppna data kring rennäringen och rennäringens ekonomi i hela landet.

Sametingets statistikinsamlingsprojekt har pågått i närmare 4 år. Kalixföretaget Mirror har svarat för systemutveckling av systemen där statistik rörande rennäringen har samlats.

För 2 år sedan startade en ny del av statistikprojektet där imCode fick i uppdrag av Sametinget att presentera data på ett begripligt sätt för allmänheten. Arbetet har nu avslutats och resultatet finns här:

https://www.sametinget.se/statistik/renhjorden

Basnäring

Rennäringen är en basnäring för den samiska kulturen. Genom den nya statistiken blir det möjligt att följa upp vad som sker i det samiska näringslivet. En förutsättning för att förstå situationen och utvecklingen.

Teamet

Utvecklingen har letts av projektledaren Jan Kemi (Geovision) och kravställts av Sametingets statistikansvarige Richard Doj. Formellt ansvarig beställare är Sametingets Näringslivschef Lars-Ove Sjajn. Det tekniska arbetet har utförts i samverkan mellan Mirror i Kalix och imCode i Visby.

Öppna data

I systemet finns fakta om Renhjorden, Renägare, Renslakten och Rovdjur. Du kan ställa in ett antal parametrar och se hur det utvecklat sig i tiden.

Allt data som samlats in är tillgänglig som öppna data. Om någon vill bearbeta informationen kan denne ladda ner den som öppna CSV-filer.

En liten del av statistiken är inte åtkomlig för alla - det som rör en enskild sameby. Orsaken är att varje sameby är en egen ekonomisk organisation (som ett företag) och systemet ska inte kunna avslöja enskilda personers eller företags ekonomiska ställning. Men på en högre nivå, t ex landskapsvis finns all information tillgänglig.

Vissa medlemmar i samebyarna kan logga in med BankID och se information även om sin sameby.

Teknik

När en användare vill se statistik anropar en specialrutin i hemsidan det bakomliggande databaslagret hos Mirror. Mirror avgör varifrån anropet kommer och vilken data som efterfrågas. Sen returneras datat till hemsidan. Systemet avgör också om personen är inloggad (via BankID) eller inte och vad denne har behörighet att se.

Hemsidan i sin tur tar emot statistikdatat och genererar tabellerna på sidan dynamiskt och i realtid. Dessa visas sedan upp i lämpligt format för att få det så användarvänligt som möjligt. Användargränsnittet är skrivet i HTML5 och tar väl vara på den nya standardens möjligheter till rörelse och interaktion.

Tabellens rådata finns tillgänglig på sidan genom knappen "Export CSV"

Framtiden

Arbetsgruppen var nöjda med resultatet. Nu fortsätter arbetet med nästa projektfas som bl.a. omfattar att bygga stöd för dynamisk inmatning av data från Samebyarna. Allt för att göra det så enkelt som möjligt för statistiklämnarna.

Visby 2015-09-15
Hillar Loor, senior partner