När du vill handla

Ofta är det inte särskilt dyrt att handla upp öppna IT-tjänster. Här är en liten beskrivning över hur det kan se ut.

Öppna system är ekonomiska

Det är ekonomiskt fördelaktigt att bygga extern information på öppen programvara. Exempelvis sparas det in på licenskostnader. Dessa pengar kan istället läggas på att anpassa sidorna och systemen till verksamheten. I många fall kan vi bygga hemsidor för samma pengar som enbart licensen för de större proprietära licenserna kostar (de måste ju också anpassas sen, till dyra pengar). Det är kostnadseffektivt!

Ofta rekommenderar vi arbetet sker i små steg när vi bygger upp nya system. "Små steg - små fel, stora steg - gigantiska fel"  är ett citat vi ofta använder.

Genom att använda öppen programvara kan du börja med en låg ingångskostnad och sen låta det växa i den takt som verskamheten behöver.

Egen upphandling

När upphandling av öppna system sker är det viktigt att se var den beräknade totalkostnaden hamnar sett över hela livslängden. I många fall är det billigare än vad du tror. Vi har t ex sålt både stora hemsidor och intranät, inklusive uppbyggnad, drift och support i 3-5 år, under den lagstadgade gränsen för direktupphandling (f n ≈ 586 kkr). Många kommuner har egna, lägre gränser. Då kan man välja att göra en direktupphandling, där offerter tas in från några utvalda bolag.

Ramavtal

Som ett alternativ kan man använda några av de ramavtal som finns hos Kammarkollegiet - där vi har underleverantörsstatus. Ramavtalen har egna regler för hur de ska konkurrensutsättas.

Om du är intresserad av någon av våra produkter eller tjänster - ta kontakt så visar vi vilka vägar som finns.