Öppenhet tränger igenom på Offentliga Rummet

Bara för 3 år sedan var öppenhet något som väldigt få tyckte var värt att diskutera. Men idag, och inte minst på konferensen Offentliga Rummet, gick det som en röd tråd i många evenemang, i många ”föreläsningsspår”.

Offentliga rummet i Visby 2015­

Offentliga Rummet hölls i Visby – och självklart var imCode på plats. Det var ju hemmaplan!

Med oss hade vi också många vänner, både från offentlig sektor och från de företag som ingår i Open Source Sweden (OSS), branschorganisationen för företag som tror på öppenhet. Tillsammans med OSS, ställde imCode ut i det vi döpte till ”öppenhetshörnet” - ett hörn där man kunde diskutera frågor om öppenhetens konsekvenser.

Varför tjatar vi om öppenhet?

Genom att fråga många kommuner vet vi att man känner sig inlåsta i stängda system. Och vad värre är – har sin egen information inlåst i system som man inte har kontroll över. Det här är ett seriöst problem, eftersom utvecklingen av IT-systemen i hela den offentliga sektorn försenas av inlåsningarna.

Ett exempel: vi har tillsammans med föreningen Sambruk (mer än 100 kommuner och landsting) fått utvecklingsmedel från Vinnova för att börja skapa ett öppet skoladministrativt system (iVIS - se separat sida). Vår första tjänst kommer att vara stöd för beslut om skolskjuts – från det att vårdnadshavaren ansöker via en e-tjänst, tills kommunen tagit och meddelat beslutet.

Eftersom det är en e-tjänst inblan dad, började vi se om vi inte kunde hoppa över tillverkningen av en egen e-tjänstemodul.  Och där – vi hittade Open ePlatform som 5 kommuner i Västernorrland byggt som en öppen programvara. Vi tog helt enkelt Open ePlatform, kopplade ihop den med vårt system och har nu själva e-tjänsteinmatningen byggd i ett helt annat system.

Kostnadseffektivt, snabbt och lätt att göra modifieringar. Om vi istället hade varit tvungna att bygga själva, eller tagit någon av de stängda e-tjänsteplattformar som finns på marknaden, hade hela processen blivit mycket mer komplicerad och mycket (!) dyrare.

Vi vill jobba öppet –vi vill kunna använda det som andra byggt fritt och samtidigt bidra till andras utveckling genom att de kan använda det som vi byggt. Och den här modellen håller långsamt på att äta sig in i kommunernas medvetande.

Öppenhet är så mycket

 Under seminariet – ”Öppna vär(l)den – Öppenheten på väg att bli det nya normala” - gav Edward Andersson många exempel på varför öppenhet är väsentligt för vår fortsatta utveckling. Han menade att öppenhet inte längre är ett val – det är ett måste!

Vi kan redan se hur kommunerna med hjälp av öppna data, som verkligen inte funnits länge, börjar hitta lösningar på gamla problem.

I sin förlängning innebär öppenhet att många tillsammans löser problemen. Vi har skapat problemen tillsammans – och nu löser vi dem tillsammans. Stängda system går under, men öppna system förändras så att de kan utvecklas vidare till nya lösningar.

Edward menade t o m att det finns starka krafter i den biologiska naturen som borgar för öppenhet, samverkan och demokrati. Visste ni att arbetsbin, när de måste flytta och skapa nya bosättningar, har en ”demokratisk” och ”öppen” diskussion om var bosättningen ska vara?

Öppenhetsfilosofin har kommit för att stanna

Det spelar inte längre någon roll om vi är stat, kommun, landsting eller privata aktörer. Det är entydigt att öppenhetsfilosofin kommit för att stanna, även om det kommer att ta många år innan den genomsyrar hela den verksamhet vi kan se.

Men vi tror på öppenhet som filosofi, öppna programvaror, öppna standarder och mycket annat som är öppet. För vi vet att det för utvecklingen framåt!

Visby 2015-06-05

­Hillar Loor

PS

Ni vet väl att allt vi levererar är öppet? Fritt att använda, kopiera, ge till andra och utveckla själv! Och att imCMS - vårt CMS verktyg - har en möjlighet att exportera all information i XMLformat direkt tlll vilket system som helst?