imCode och OSS på Offentliga Rummet

Offentliga Rummet 1-3 juni 2015 hålls i Visby. Och det är klart att imCode är med i vår egen hemstad.
­Kom och träffa oss. Du finner oss i utställningens "öppenhetshörn", tillsammans med andra leverantörer som ingår i branschorganisationen Open Source Sweden. Eller så hittar du oss i någon av föreläsningarna som hålls om öppenhet.

Hillar ansvarar till delar för ett spår 10.00 - 15.30, måndag den 1/6:

Öppenhet i programvaror och utveckling för offentlig sektor

Det sker ett paradigmskifte i offentlig sektor i hela Europa just nu. Öppenhet och transparens är de nya ledorden som många förväntar ska leda till en bättre offentlig sektor.

Spåret är ett sa­marbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och branschorganisationen Open Source Sweden.

Mer info finns här:

hhttp://offentligarummet.se/program/fordjupningsdag/7oppenhetiprogramvaror.2103.html

Sen är vi också aktiva i följande  föreläsningar:

B4. Öppen innovation - att lösa ett europeiskt samarbetsproblem

Många svenska kommuner känner sig inlåst i system som är föråldrade och inte kommunicerar med varandra. Hur kan vi skapa öppna system, öppen dokumentation och transparenta samverkande system för den offentliga sektorn?

Mer information: http://www.offentligarummet.se/program/oppetspar/b4oppeninnovation.2009.html

B6. Öppna lösningar med delad kod, är det gratis?

Om man använder en öppen källkodslicens kostar ofta koden ingenting att återanvända. Men är det gratis?

Mer information: http://www.offentligarummet.se/program/oppetspar/b6oppnalosningargratis.2012.html

B7. Öppen utveckling i små steg - en framgångsmodell?

En svensk programutvecklare sade en gång: "små projekt - små fel, stora projekt gigantiska fel”. Måste vi upphandla stora system på en gång?

Mer information: http://www.offentligarummet.se/program/oppetspar/b7oppenutvecklingismasteg.2013.html

Välkomna att hälsa på!