Fick tilldelning i Kammarkollegiets avtal genom öppen samverkan

imCode har som underleverantör till MSC Open Source fått en tilldelning i Kammarkollegiets ramavtal avseende Programvaror och tjänster / Kontorsstöd. Vi är särskilt fokuserade på sociala intranät. Upphandlingen är nu klar - och ramavtalet går att handla på!

Kammarkollegiet, som är statens inköpscentral, har under hösten 2014 genomfört en upphandling avseende programvaror och tjänster med inriktning mot Kontorsstöd (Dnr 96-33-2014). Det blev 7 leverantörer som fick tilldelning, däribland MSC Open Source i samverkan med ett antal underleverantörer som imCode.

Vi var ett 20-tal företag som gick samman med MSC Open Source i spetsen, för att kunna erbjuda stat, landsting och kommuner våra tjänster inom just kontorsstöd. Avtalet innebär att imCode Partner kan erbjuda svensk offentlig sektor tjänster inom det vi är bäst på:

 • Intranät
 • Sociala Intranät
 • Webbstatistik
 • Webbshop
 • eLegitimation/Mobilt bankId
 • Datacentraler (hosting)
 • Säkerhetskopiering

Men också en del tjänster vi hittills inte leverat i större omfatttning:

 • Kontrossvit
 • GIS-baserade tjänster
 • projektverktyg
 • Beslutstöd
 • Datamining
 • Enkätverktyg
 •  mm

Avtalskonstruktionen från Kammarkollegiet är sådant att man inte längre gör skillnad på öppna programvaror pch proprietära programvaror. Öppen källkod tillåts konkurrera på precis samma villkor som stängd programvara. Detta innebär i längden att både kostnader och inlåsning minskar, till förmån för en snabbare utveckling av svensk offentlig sektors IT-stöd.

Visby 2015-01-21 (Uppdaterad 2015-05-11)

Hillar Loor
Senior Partner