WebbTV 17/11 från Sambruks Höstkonferens

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Se webbTV-inspelningen från Sambruks höstkonferens. Hillar pratar om projektet iVIS - innovativt Verksamhetssyst­em i ­Skolan. Projektet är stött av VINNOVA och genomförs tillsammans med föreningen Sambruk. Man kan även se inspelningen på samma adress efteråt.

Föreningen Sambruk och imCode Partner AB har av VINNOVA beviljats ett stöd på 1,8 miljoner till utvecklingsprojektet iVIS – Innovativt Verksamhetssystem i Skolan.

Projektet iVIS vill skapa en grundläggande IT-plattform för en helt digitaliserad skola. iVIS vill lösa problemen med de proprietära och stängda lösningarna som finns idag genom att skapa en öppen plattform som inte låser in data, varken tekniskt eller avtalsmässigt. Det sker genom att öppna upp för att olika aktörer ska kunna utveckla nya moduler, mobila appar mm till plattformen.

Läs mer om projektet iVIS här!