eFörslag

eFörslag är en del av Demokratiportalen. Systemet används idag av ett antal kommuner i Sverige för medborgardialog. Här på bilden ett exempel på Östersunds kommuns system.