10 enkla principer för webbutveckling

Regeringen har tagit initiativ till en webbpats som kallas för Användningsforum. Den har funnits i lite över ett år och är till för att "att säkerställa en kontinuerlig dialog kring tillgänglighet och användbarhet som en kvalitetsaspekt av it". Här hittade vi 10 designprinciper för offentliga digitala tjänster, som varje projekt borde ta till sitt hjärta.

På webbplatsen www.anvandningsforum.se man finna information om "Tillgänglighet till och användbarhet för it i människans tjänst". De 10 grundprinciper den här artikeln handlar om baserar sig egentligen på den brittiska statens principer (www.gov.uk/design-principles).

Det är enkla principer. När man läser dem syns det självklart att man bordea arbeta så. Men det är ändå principer som förtjänas att upprepas och återupprepras. Den mesta av texten nedan är tagen från www.anvandningsforum.se/designprinciper/ som i sin tur tagit den från Storbrittanien.

 1. Utgå från behoven
  Utgår ifrån användarnas behov, inte verksamhetens i första hand.
 2. Gör mindre­
  Dvs koncentrera resurserna till det som är unikt för myndigheten
 3. Låt användardata styra designvalen
  Följ användarnas beteendemönster och anpassa systemen efter det.
 4. Ansträng dig för att göra det enkelt
  Det är svårt att göra saker så att der upplevs enkelt - men det måste vi!
 5. Iterera. Och iterera sedan igen
  Släpp en en webbplats med bara den absolut nödvändigaste funktionaliteten tidigt och låt riktiga användare använda den. Utveckla tjänsten från alfa över beta till version 1.0 genom att bygga på fler funktioner och finjustera utifrån användarnas feedback.
 6. Bygg för inkludering
  Alla användare, oavsett funktionsförmåga ska kunna förvänta sig att använda tjänster.
 7. Ta hänsyn till sammanhanget
  Vi måste vara säkra på att vi förstår i vilka praktiska och tekniska sammanhang våra produkter används. I annat fall riskerar vi att bygga fantastiska tjänster, som är ovidkommande för verkliga människor.
 8. Bygg digitala tjänster – inte webbplatser
  Vi ska inte bygga webbplatser, vi ska skapa digitala tjänster. Just nu är webben det bästa sättet att leverera en digital tjänst. Men det kan ändras, snabbare än vi tror.
 9. Var konsekvent, men inte identisk
  Vi bör använda ett gemensamt designspråk och gemensamma designmönster närhelst det är möjligt.
 10. Arbeta öppet: det gör tjänster bättre
  Vi bör dela med oss av vad vi gör så ofta vi kan – med kollegor, användare, hela världen. Dela kod, designlösningar, idéer, ambitioner och misslyckanden. Ju fler ögon som granskar en tjänst desto bättre blir den. Missar blir upptäckta, bättre alternativ kan pekas ut, ribban höjs.

  Ett skäl för öppenhet är att mycket av vad vi gör vore omöjligt utan öppen källkod och öppenheten i webbvärlden. Så vi bör betala tillbaka. Men framför allt för att öppenhet skapar bättre tjänster – grundligare granskade och bättre förstådda. Om vi bjuder på vår kod, får vi tillbaka bättre kod. Om vi bjuder på våra misslyckanden, förhindrar vi att de upprepas av andra.

Personligen tycket jag särskilt mycket om punkterna 5 och 10­. Kanske för att vi byggt hela vår verksamhet på dem. Det förpliktigar!

Visby 2014-08-11
Hillar Loor
Senior Partner