Almedalsveckan 2014
Medborgardialog på nätet - både enkelt och svårt

Anna Kelly, PwC; Magnus Kolsjö, PwC; Maria Norberg, Region Skåne; Thomas af Bjur, SKL; Hillar Loor, imCode.

I ett seminarium under Almedalsveckan anordnat av PwC och imCode, diskuterades svårigheter och möjligheter med medborgardialog.

Ett 40-tal personer hade samlats i imCodes sammanträdesrum i Visby för att diskutera och ta del av andras erfarenheter. Det var en kvalificerad publik och en kvalificerad panel:

Från Region Skåne deltog Maria Norberg, strateg på enheten för demokratiutveckling. Hon redogjorde för regionens insatser där man bl a har 58 dialogpolitiker som regionens kontaktyta mot befolkningen. Region Skåne har länge satsat på medborgardialog i bred bemärkelse. Erfarenheterna av medborgarnas vilja att medverka är goda. Så arbtete lär fortsätta.

Thomas af Bjur, från SKL:s beredning för eSamhället redogjorde för hur man ser på medborgardialog i Sörmlands Läns Landsting. Även här finns goda erfarenheter från genomförda dialoger, särskilt om dessa sätts in tidigt i utvecklingsprocesser. Många bra idéer som är både nytänkande och ibland kostnadsbesparande har kommit fram.

Hillar Loor från imCode valde att tala om vikten av att det man säger stämmer med de möjligheter medborgaren kan se. Är det ett informationsmöte så kan man inte säga att det är ett dialogmöte. Är det ett dialogmöte, måste alla komma till tals utan att bli emotsagda. Man har stor nytta av SKL:s delaktighetstrappa när man bestämmer dialoginsatser. Hillar avlutade med en enkel utsaga: Dialog = utveckling. Utveckling sker under dialogen, inte efter att man fört en dialog.

Sist i talarlistan kom Magnus Kolsjö, specialist på e-förvaltning, PwC, som talade om vikten av a tt tydliggöra vad dialogen är till för. Det är viktigt att varudeklarera politisk dialog som just politisk. Då handlar det inte om att teknisk förbättra kommunernas verksamhet, utan om att föra samtal om utveckling och politiska beslut. Magnus har bakgrund både som politiker, regeringstjänsteman och konsult och gav en snabb men bred syn på dialogprocessen.

Mötets 50 minuter gick fort. Mot slutet lät moderator Anna Kelly, PwC, både publik och panel ge svar på vilken enskild faktor som är viktigast för att kunna vidareutveckla dialogmodellerna. Svaret som i stort var enstämmigt blev:

Politikerna måste våga ta intryck av dialogen och vilja vara med i dialogprocessen. Då skapas nya dynamiska former av beslut i kommuner och regioner/landsting.