iVIS - ett nytt sätt att se på verksamhetssystem

Föreningen Sambruk har tillsammans med imCode gått in med en ansökan till Vinnova om ett innovationsprojekt - Digitalisering för framtidens skola. Projektet är viktigt för det visar på ett nytt förhållningssätt när det gäller kommunala verksamhetssystem. Nedanstående text är ut Föreningen Sambruks nyhetsbrev.

Med satsningen Digitalisering i framtidens skola vill VINNVOA stödja digitaliseringen i skolan.

Utlysningen riktar sig till företag, forskare eller organisationer som vill ta fram innovativa tekniska produkter eller tjänster. Dessa ska utgå utifrån elevers, lärares eller skolpersonals behov och läroplanens krav för att bidra till en förbättrad undervisning i skolan.

iVIS – ett nytt sätt att se på digitala system är namnet på det projektförslag som ansökan baseras på, som är framtagen av företaget imCODE i samverkan med Sambruk.

iVIS-projektet avser att skapa en fullt fungerande, grundläggande plattform med i princip bara basdata och säkerhet, och två tillkommande exempelmoduler för testanvändning i några skolor.

I nästa fas ska iVIS expandera kommersiellt på bred bas och ta med de leverantörer som visar intresse för upplägget som får utveckla andra moduler.

Med IVIS skapas en plattform som utgör grunden till en bred flora av kommande modulära verksamhetssystem. Dessa kan i framtiden utvecklas utifrån skolans och användarnas behov och inte utifrån leverantörernas kommersiella intressen. Konceptet är unikt - det finns inga sådana etablerade system idag i skolvärlden.

Huvudaktörerna i denna ansökan är föreningen Sambruk och leverantören imCode Partner AB. Föreningen Sambruk ansvarar för de inblandade skolorna/kommunerna som är föreningens medlemmar samt externa konsulter.

imCode Partner AB ansvarar för utvecklingen och anlitar även en extern konsult, ADAICA i Tyskland.

Projektet följs av Björn Lundell, Bitr professor vid Högskolan i Skövde, som svarar för en analys av modeller och analys av hantering av förvaltning/utveckling i iVIS öppna ”eko-system”.

Kontakt:   Claes-Olof Olsson, claes-olof.olsson@sambruk.se

Nyhetbrevet finns på: http://www.sambruk.se/5.4fcba9ba1455d33f4616e271.html