PwC & imCode under Almedalsveckan

Tilsammans med PwC och med besök av Per Mosseby från SKL anordnar imCode ett seminarium på temat "Medborgardialog på nätet - både enkelt och svårt.

Svenska kommuner är idag betydligt mer intresserade av metoder för dialog mellan medborgare och offentlig sektor. Men vad gör egentligen dialog effektiv? Vad är dialog? Och kan dialog vara lika med utveckling?

Seminariet handlar om praktiska erfarenheter och möjligheter till dialog med medborgare.
  • Hur har det gått i Sverige?
  • Vad finns det för erfarenheter hos de kommuner som valt att använda sig av dialogmodellerna?
  • Kan man jämföra internetbaserad dialog med fysiska möten?
  • Sköter internetbaserad dialog sig själv?
  • Vad är en rimlig intern strategi för kommuner?
  • Och vad lovar vi egentligen våra medborgare när vi säger att vi går i dialog?

Föreläsarna har i många år arbetat med med oberoende konsulting för att assistera offentlig sektors processer. Både inom förvaltning och inom internetbaserad medborgardialog.

Kom och diskutera med oss! Vi pratar om ett ämne som de flesta kommuner kommer att hantera i en nära framtid. 

Tid: Onsdag den 2 juli 2014 kl 15.00
Plats: Bjöklanderska Magasinet, Skeppsbron 24 över gården t h

Medverkand
Magnus Kolsjö, specialist e-förvaltning, PwC.
Hillar Loor, specialist internetbaserad medborgardialog, imCode Partner AB.
Per Mosseby, Direktör IT, SKL. alt: Åsa Zetterberg, Sektionschef CeSam, SKL.

Mer information i Almedalsveckans kalendarium: www.almedalsveckan.com/event/user-view/21117