• E-tjänster

  Vårt arbete med e-tjänster baserar sig på öppna system somOpen ePlatform, Streamflow och imPortal.

  Varför e-tjänster?

  När medborgarna upplever att ett system fungerar bra, blir det också bra för organisationen. E-tjänster förenklar, förbilligar och gör organisation effektivare. Men det räcker inte med e-tjänster. De måste gå att koppla till verskamhetssystem och/eller ärendehantering.

  En effektivisering av din verksamhet kan åstadkommas med små och enkla medel. Det måste inte kosta stora mängder pengar när det byggs med öppna system!

  Förutom de tunga systemen kan vi också hjälpa dig med enklare moduler som integreras direkt på din hemsida:

  • imForm – Ett kompetent verktyg som kan användas till flera olika ändamål, t.ex. elektroniska blanketter (fylls i och skickas in direkt från webbplatsen), enkäter, ansöknings- eller anmälningsformulär.
  • imCalendar – En kalender som kan användas på fler olika sätt, t.ex. resursbokning, evenemangskalender som tillåter användare att själva lägga in evenemang.
  • imSMS – Ett SMS-verktyg som kan användas på flera olika sätt, t.ex. för att samla in åsikter via SMS, skicka ut SMS-enkäter, vikarieförfrågningar mm.

Vad är en eTjänst?

SKL definierar en e-tjänst som en tjänst som tillhandahålls via ett elektroniskt gränssnitt och som helt eller delvis utförs elektroniskt, ofta via kommunens webbplats eller som en mobilapplikation.