Dialogguiden - ett SKL-verktyg för medborgardialog

Exempel på mobilt utseende
Den 16 december 2013 släpper SKL "Dialogguiden.se", ett verktyg för att hjälpa till att hitta metoder för och exempel på lyckade medborgardialogprojekt i Sverige och i världen.

SKLs insatser för medborgardialog i svensk offentlig sektor har fått en utökning i och med att man efter många månaders arbete nu släpper "Dialogguiden.se"

Ursprung i Tyskland och England

Dialogguiden kommer ursprungligen från den tyska Bertelsmann stiftelsen och det engelska företaget Involve. Bertelsmann har i ett samarbete med SKL upplåtit både sin programkod och sitt innehåll till SKL, för att också Sverige ska kunna använda verktyget på svenska.

Dialogguiden heter "Beteiligungskompass" på tyska, och "Participation compass" på engelska.

Anpassning till svenska förhållanden

Under året som gått har imCode anpassat webbverktyget till svenska förhållanden, och SKL med Anders Nordh i spetsen, fyllt på med metoder och exempel på svenska. Systemet är delvis omskrivet för att ge bättre användbarhet och innehåller både svenska och internationella exempel.

Sökvertyg

Dialogguiden.se är inte bara information. Här finns också ett raffinerat sökverktyg där du kan fylla i vad du vill åstadkomma; Vilken typ av dialog talar vi om? Hur många ska delta? Hur ska dialogen äga rum? etc... Systemet väljer sen ut både metoder och artiklar som kan passa det du fyllt i.

Enkelt, intuitivt och massor av information.

Grattis SKL!

Visby 2013-12-16
Hillar Loor
Senior partner