imSurvey - enkätsystem med SMS-påminnelse

Skärmdump från imSurvey, med en liten undersökning åt SKL

Vår enkättjänst utvecklades åt Malmö Högskola, men finns nu för alla.

imCode:s enkättjänst gör att man kan skapa en enkät med ett antal olika inmatningssidor, med valfritt antal fält på varje sida.

­Skip patterns

Enkäten innehåller så kallade ”skip patterns”, dvs valet om frågor ska visas eller inte beroende av hur användaren svarat i någon fråga innan.

Mobil utseende

Enkätsystemet imSurvey även anpassat för mobil användning i smartphones.

Påminnelse

Problemet med att personer inte svarar, har vi försökt lösa genom att möjliggöra för administratören att mata in listor med e-postadresser som prickas av i takt med att svaren kommer in. Samtidigt finns en påminnenelsefunktion till de som inte svarar. Personerna påminns både genom e-post och SMS, något som visat sig effektivt. Identiteterna är dolda, så att inga identiteter följer med i slutresultatet, om inte enkäten ber om just namn specifikt.

Programmeringsnamn

Svaren levereras i form av en datatabell där varje kolumn kan få speciella programmeringsnamn för automatiserad bearbetning av svaren. Detta innebär t ex att man kan skapa formulär på olika språk, men ändå föra samman svaren maskinellt till en standardiserad form. Exempelvis kan rubriken: ”Skriv dit förnamn” få programmeringsnamnet ”firstName”.

Och det bästa - allting kan skötas av en administratör utan kunskaper i programmering.

2015-07-07

Hillar Loor

Andra enkätverktyg

Vi har också ett SMS-baserat enkätverktyg där du kan skicka och ta emot frågor med automatisk sammasntällning. Allt via SMS. Läs mer här!