Mobilitet i offentlig verksamhet

Stockholms nya profilprogram, bild från stockholm.se

Under Offentliga Rummet 2013 höll Stefan Carlson, enhetschef på IT-avdelningen, Stockholms Stad, en intressant föreläsning på temat: ”Mobilitet i offentlig verksamhet – vilka är de stora utmaningarna och hur hanterar vi dem?”
Stockholms Stad har kommit långt och verkar också ha ett ganska pragmatiskt förhållningssätt till använding av mobile enheter. Stefan Carlssons föreläsning handlade om ett antal olika aspekter av mobilitet – alltifrån vilka mobila enheter man väljer att stödja till strategi för att bygga applikationer och webbplatser.

BYOD – Bring Your Own Device

Som många IT-avdelningar har man ett ansvar för säkerhet. Att systemet fungerar, att säkerheten i systemen är tillräckligt stor, att man tar så låga risker med integritet som möjligt.

Som många IT-avdelningar bestämde man tidigt vilka enheter som användarna skulle få använda och tillät enbart ett fåtal märken och modeller inne i sitt system. Det sprack med dunder och brak. Den tekniska utvecklingshastigheten inom Smartphone-segmentet gjorde att strategin inte fungerade. Mycket snabbt fanns inte längre de modeller man stödde, utan det kom nya istället.

Idag har man installerat ett MDM-system (Mobile Device Management) som medger att personalen kan använda sina egna enheter, under förutsättning att de installerar en liten app på sin mobila enhet (telefon eller surfplatta). Appen ger IT-avdelningen kontroll över säkerheten.

Systemet fungerar utmärkt och ger användarna hög säkerhet och samtidigt tillräckligt stor frihet.

Mobile First

En kommun med Stockholms ekonomiska resurser har också råd att både bygga appar och mobilanpassa sina webbsatsningar och tjänster. En intressant siffra som nämndes är att Stockholms webbplats till 60% besöks av mobila enheter, dvs mobiltelefoner och plattor, och enbart till 40% av datorer.

Man har därför bestämt sig för en strategi som helt anpassar sig till dessa siffror – Mobile First. Det man utvecklar, byggs först för mobila enheter, sen får man se om man också behöver göra en anpassning till webben.

Strategin är intressant – mobila enheter kräver ofta mer eftertanke när man bygger strukturen, mer prioritering. Vilket rimligen förbättrar tillgängligheten för användarna.
(Örebro genomför också just nu samma strategi – se: http://blogg.orebro.se/enklarevardag/2013/05/06/koncept-for-nya-orebro-se/)

Slutsats

Mobilitet har kommit för att stanna. Mobil användning kräver mer av designer och mer av prioritering, samtidigt som det ger mer service till medborgarna. De kommuner som ännu inte börjat fundera i dessa banor, behöver börja med det nu. Det är ingen enkel process att  lägga upp kommunens hemsida med filosofin - ”Mobile first”, men när hälften av användarna använder mobila enheter – måste vi ta det på allvar.

2013-06-09

Hillar Loor
Seniior Partner