Fixa min gata - en smart webbtjänst

Del av användarvyn i mobilupplösning

Nu finns en ny felrapporteringstjänst som gjorts tillgänglig för alla kommuner utan kostnad. Sambruk har tillsammans med KIVOS och FKKP anpassat den engelska plattformen ”FixMyStreet” till svenska språket och svenska förhållanden.

Felrapporteringstjänsten är lika enkel som genial och fungerar i hela Sverige.

Rapportera ett fel

Du ser ett problem inom din kommun, en trasig gatlykta.

Du går in på fixamingata.se, anger postnumret, får upp en karta där du markerar var felet finns, väljer en kategori och skriver en liten felbeskrivning.

Färdigt!

Sen skickar systemet själv din information till rätt kommun.

Kommunen kan anpassa informationen till sina system

Om kommunen inte har anpassat sig till systemet – kommer informationen till kommunens standardadress t.ex. info@mittkoping.se. Då får diariet se till att det kommer rätt.

Men om kommunen har varit lite på hugget, har de pratat med fixamingata så att kategorin som användaren valt leder till en egen adress, t ex gator@mittkoping.se eller fastigheter@mittkoping.se.

Kommunen kan ta det ytterligare ett snäpp genom att koppla ihop sitt ärendehanteringsystem med fixamingata.se genom ett protokoll som heter ”open311”. Då kommer anmälan automatiskt från fixamingata.se – till kommunens ärendehantering.

Anmälaren får alltid svar

Oavsett vilken väg ärendet kommer till kommunen, kan alltid kommunens handläggare svara användaren när man genomfört åtgärden, t ex lagat gatlyktan.

Enkelt, billigt och genialt. Och ja – det är byggt i ”responsive design”, så man kan använda sin smartphone när man står vid problemet.

Vi tycker alla kommuner ska lägga in en länk till fixamingata.se så fort det är möjligt!

Mer information finns på webbplatsen fixamingata.se

2013-04-11

Hillar Loor
Senior Partner