Region Gotland - ny hemsida efter ett år av samarbete

Länkad bild på Gotland.se
Bilden är länkad till www.gotland.se

Fredagen den 22/2 2013 släppte Region Gotland en helt ny webbplats. Arbetet med att ta fram webbplatsen har sammanlagt pågått i mer än ett år och resultatet har blivit en snyggare, snabbare, enklare och tydligare webbplats.

Region Gotlands informationsbehov är stort. Kommunen har en befolkning på 57 000 invånare men Regionen har inte enbart ett kommunalt ansvar. Samtliga Landstingsuppgifter och Regional utveckling ligger också som ansvarsområde.

Det innebär att omfattning av webbplatsen närmast kan jämföras med en större stads, som Örebro, men samtidigt innehåller den en betydligt komplexare mängd information.

Många möten - som gett resultat
Arbetet med att komma fram till hur den nya webben ska fungera har skett i små steg där tre viktiga parter har varit med från start. Regionen (informationsavdelning, webbansvarig och redaktörer), Reklambyrån Bild & Reklam samt teknikleverantören imCode Partner AB.

En av de svåraste momenten i arbetet har varit att skapa en struktur som samtliga 250 redaktörer är nöjda med.  Verksamheterna är olika – skolans krav skiljer sig kraftigt från Samhällsbyggarförvaltningens, som i sin tur är väsensskild från Sjukvården. Arbetet har förutsatt många möten, mycket tankar och en hel del kompromisser och finslipningar.

”Nu har vi fått något vi kan vara stolta över”, säger Kommunikations-direktör Ulrika Holm. ”Naturligtvis kommer vi att behöva slipa på en del, nu när webben är lanserad, men jag är övertygad om att den nya webbplatsen blir ett kraftfullt verktyg i vårt arbete”.

Skapa rätt kommunikation med känsla
En webbplats är inte bara innehåll – den är också struktur och känsla. Bild & Reklam svarar för att webben både är lätt att hitta i och att den känns Gotland.  ”Gotland i sig är ju bildmässigt tacksamt”, säger Susanne Appelgren, VD för Bild & Reklam. ”Men en sak är att skapa en vacker bild, en helt annan sak är att skapa rätt kommunikation med rätt känsla. Utan ett gott samarbete med de andra parterna hade det aldrig fungerat.”

Ingen stor utbildningsinsats
Den förra webbplatsen byggdes för ca 10 år sen på gammal öppen källkod, av dåvarande webbansvariga. Den har uppdaterats under åren, men aldrig i grunden gjorts om. Nu är det fortfarande öppen källkod, men en helt toppmodern teknik.

Men som all teknik kräver den att redaktörer och användare förstår hur den ska användas.  Därför har man behållit välkända användargränssnitt på ytan och bara lagt till ny funktionalitet där det behövs – i många fall mycket enklare funktioner än tidigare. Målet är att ingen egentligen ska behöva utbildas. Att utbilda 250 personer kostar både tid och pengar.

Och än så länge ser man ut att ha lyckats.

Tekniken var med från början
 ”Vi har varit med på många redaktörsmöten under året och där kunnat lyssna och även visa hur vi tänkt funktionellt och tekniskt. Tillsammans med redaktörerna, webbansvarige Peter Sandström och reklambyrån har vi skapat något som alla tycker är tillräckligt enkelt.” säger Crister Karlén, Projektledare och VD på imCode Partner AB. ”Det har gått relativt smärtfritt under hela den tekniska implementeringen just därför att vi från början kunnat delta i tankar kring innehållsstruktur, design och formspråk.”

En kostnadseffektiv modell
Konceptet samverka, lyssna till varandra och använda öppna plattformar ger inte bara kvalitet, det är också kostnadseffektivt. Just genom att inte behöva betala dyra licenskostnader, inte ha tekniska eller licensmässiga inlåsningseffekter, kan man spara stora pengar. 

2013-03-25
Hillar Loor
Senior Partner