Rörlighet, mobilitet och sociala intranät - reflektioner från Webbdagarna

Bild från Webbdagarnas hemsida

Nyligen besökte jag Webbdagarna i Stockholm. Under två intensiva dagar fick jag lyssna på intressanta talare, inspireras av talangfulla webbentreprenörer och lära mig om de senaste trenderna inom den digitala medievärlden. Här kommer några reflektioner kring det jag fastnade mest för.

Rörlighet och Mobilitet

Årets huvudtema var Rörlighet, ett begrepp som kan betyda mycket inom många olika områden. Men något som det talades mycket om i detta sammanhang var responsiv design. För nästan exakt ett år sedan skrev Hillar Loor en artikel i ämnet. Då var det inte många jag talade med som visste vad responsiv design innebar. Nu, ett år senare, är det betydligt fler som pratar om det.

Responsiv design kan i många fall likställas med mobilitet, precis som på andra sätt anpassade webbplatser och appar. Men att definiera en webbplats eller en app som mobil kan innebära mer än att den ska fungera på en smartphone eller en läsplatta. Andra viktiga aspekter att fundera över är bl.a. skärmstorlek, nedladdningshastighet, täckning, dataförbrukning och batteritid.

Anders Tufvesson, digital strateg på Ninetech, sa under sin presentation att "Mobilitet är inte en plattformsfråga utan målgruppens beteende och behov". Kontentan av detta är att det är viktigt att ha en hållbar mobil strategi.

Bygg inte en responsiv webbplats eller en app bara för att dina konkurrenter gjort det. Börja istället med att undersöka din målgrupps behov och (surf)beteende. Från vilka mojänger surfar dina användare till din webbplats, varifrån och i vilka situationer. Först när du fått svar på bl.a. dessa frågor kan du fatta ett klokt beslut om hur du bäst gör din webbplats mobil.

För vissa blir svaret att en responsiv webbdesign är det bästa alternativet, för andra kanske en mobilanpassad webbplats.

Sociala intranät

Ett annat område som det pratades om under Webbdagarna var Sociala intranät, som Hillar Loor skrivit mer om i en annan artikel. Intranät i sig är inget nytt, dessa har funnits länge. Men allt eftersom internet har utvecklats, och användningen av det, så har även intranäten utvecklats. Nu ska intranäten vara sociala och man har i dessa tagit hjälp och inspirerats av populära publika tjänster som finns på internet.­

Men att intranät och framför allt sociala intranät per automatik ska leda till färre möten, slutet för mail, mer delaktighet och att dold kunskap blir synlig är något som Magnus Brodén från Circuit under sin presentation menade är populära argument som dessvärre inte alltid infrias.

Precis som det är viktigt med en hållbar mobil strategi så är det viktigt med en strategi för det sociala intranätet. Och denna strategi är viktig att förankra hos alla i organisationen.

Vi har just nu några kommuner och statliga verk som vi bygger sociala intranät åt. I dessa intranät har man satsat på Facebook-liknande statusuppdateringar, möjlighet att kommentera artiklar, grupprum med enkelt dokumentdelning, lättillgängliga presentationer av medarbetare etc.

Dessa funktioner kanske inte leder till färre möten eller färre mail men jag tror däremot att det kan leda till mer delaktighet och synliggörande av dold kunskap, tillsammans med bl.a. bättre sammanhållning och kanske t.o.m. en förändrad policy.

Till sist två tankeställare kring sociala medier

Sociala medier, är på ett eller annat sätt, en del av de flestas liv vid det här laget. Facebook, Twitter, Linked in m.fl. har alla miljontals användare världen över. Många företag och organisationer använder sig av dessa kanaler i sin kommunikation och marknadsföring. Återigen är det viktigt att ha en strategi för när, var och hur man vill synas, och varför.

Göran Adlén, trendanalytiker författare och föreläsare, hade en inledande keynote på Webbdagarna där han bland annat tog upp två tankar som jag tycker är extra tänkvärda just när det gäller sociala medier.

Den första handlar om att vi inte äger vårt eget varumärke längre, i den bemärkelsen att det idag är svårt att kontrollera vad som sägs om dig och din organisation i sociala medier. Han tycker därför att vi måste vara fullständigt transparenta, ständigt närvarande och helt ärliga.

Den andra handlar om att "det inte är vi som ska snacka". Idag räcker det inte med pengar och marknadsföring. Man måste få andra "att snacka", andra ska berätta din story. Därför måste man också ge folk något att prata om.

2013-03-18

Daniel Bartnik
Projektledare