Studiebesök i Jõgeva kommun, Estland

Studiebesöket i Jõgeva inleds. (Foto: Hillar Loor)

Henri Pook, VOLIS, Björn Kullander, SKL, Lotta Liedberg, SKL,
Anders Nordh, SKL, Marcus Petersson, imCode

Under perioden 15-18/2 2013 var Marcus Petersson och Hillar Loor på studiebesök i Estland för att träffa det estniska inrikesministeriet samt användare och utvecklare av det estniska systemet VOLIS - ett statligt stöd för beslutsmöten. Under första besöksdagen hade vi också sällskap av 3 representanter för SKL, Anders Nordh, Lotta Liedberg och Björn Kullander.

Nedanstående skrevs efter vårt besök under fredagen i Jõgeva kommun, ca 15 mil sydöst om Tallinn. Vi har översatt artikeln i tidningen Vooremaa från estniskan. Bilderna är tillagda av imCode.

Vårt VOLIS skapar intresse hos svenskar

Under fredagen besöktes Jõgeva kommun av representanter för Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) som har ett seriöst intresse av att introducera digitalt beslutsstöd för kommunala möten också i sitt eget land.

Användning av VOLIS i kommunen, under mer än ett år, har på ett avgörande sätt förenklat arbetet i Jõgevas fullmäktige. Tack vare det har också medborgarnas deltagande ökat på ett avgörande sätt. Det är nämligen möjligt för alla intresserade att i realtid följa kommunfullmäktiges möten genom VOLIS. Kommunstyrelsens ordförande Mai Treials tal under det senaste mötet följdes t o m ända från Kina.

Med hjälp av IT vitaliseras ungas intresse för politik

 Svenskarnas intresse för VOLIS väcktes förra året när Henri Pook, systemets projektledare, presenterade dataprogrammet under ett e-demokrati seminarium i Örebro. Idag fick 5-mannadelegationen på plats en demonstration av hur systemet fungerar.

Under några timmar fick delegationens medlemmar en ordentlig översikt över systemet, varpå SKL:s projektledare Anders Nordh bekräftade att tester borde genomföras i Sverige redan under våren.

Henri Pook slog fast att VOLIS hjälper till att ta styrningen av kommuners arbete (och därmed demokratin) till helt nya nivåer. "Förutom att allt som sägs under mötet kan följas i realtid av alla intresserade, kan vi övertyga fler unga att följa det som händer i kommunen och få dem delaktiga" förklarade Pook för utlandsgästerna. Också svenskarna instämde i att ungas delaktighet i politiken är för liten och att tekniska lösningar kan bidra till att väcka ett större intresse.

eID-kort är ett under för svenskarna

Borgmästaren Mihkel Kübar berättade att användningen av VOLIS förändrar sammanträden till större affärsmässighet och att deltagarna får ett förädlat språk. "Att alla medborgare kan följa sammanträdet utifrån, disciplinerar fullmäktigeledamöterna. Om det ibland skulle finnas en önskan att säga något ofördelaktigt till någon, så håller man sig lugnare i ett öppet sammanhang" fastslog Kübar.

Jaan Järv påpekade att VOLIS ändå framförallt är ett verktyg som inte bör få hämma en levande diskussion. "Om du vill säga något direkt till en fullmäktigemedlem som sitter bredvid dig, eller diskutera något, så måste man ju inte nödvändigtvis studsa det genom VOLIS" sade han.

Sammanträdesrum för kommunfullmäktige i Jõgeva, med ca 5000 invånare. (Foto: Hillar Loor)

I Sverige kan inte systemet användas på precis samma sätt som i Jõgeva. Det beror på att i Jõgeva verifierar alla kommunstyrelsemedlemmar sin identitet genom eID-kortet. I Sverige finns inte motsvarande system. "Det är ju som ett magiskt kort, som öppnar alla dörrar" sade besökarna förundrat.

Men Henri Pook slog fast att man inte nödvändigtvis måste ha det estniska eID-kortet för att använda VOLIS. Det finns också andra möjligheter, vilket är en av de mera fundamentala stötestenarna i ett införande. Man kan t ex ge fullmäktigeledamöter speciella chippade kort eller använda en inloggning med lösenord och koder.

EILI ARULA
VOOREMA

Översatt från estniska av Hillar Loor, artikeln publicerades 2013-02-19 på:
http://www.vooremaa.ee/contents.php?cid=1024632

Mer information om projektet "VOLIS i Sverige" finns här

Läs mer om VOLIS !

Är du intresserad av vårt VINNOVA-finansierade projekt "VOLIS i Sverige?

 VOLIS är en programvara för att hantera beslutsmöten, med dokumentatione, röstning, videodeltagande - och helt transparent mot medborgaren.

Läs mer här !