Nya sökmöjligheter på din webbplats

Hur ska en bra sökning fungera på en webbplats?
Svaret är definitivt inte givet. Det beror helt på användarnas sökmönster. Nu kan du få ny kod som gör att du kan anpassa just din sökning till det dina besökare önskar.

En god hjälp i arbetet är att först titta på vad användarna sökt på - det finns inbyggt i imCMS. Sen tagga de sidor du tycker är viktiga.

Många webbplatser har sökmotorer där sökresultatet styrs av sökmotorns inbyggda rutiner och viktningar. Vi har modifierat vår version av sökmotor till att tillåta administratörer att själva bestämma vad som ska visas överst i en speciell "rekommenderat"-lista.

Den här modifieringen är gjord för off­entlig sektor, där man ofta vill styra användarna till vissa sidor, där grundläggande information finns. I offentlig sektor finns också ofta ett större antal protokoll utlagda på webben. I många fall är en besökare inte intresserad av dessa, därför har vi gjort det möjligt att välja visning utan protokoll.

Sökresultatet presenteras i 2 olika listor. Den första är "Rekommenderade resultat". Om det inte finns några rekommenderade resultat visas inte denna lista.

Tanken med Rekommenderade resultat är att man först tittar på de vanligaste sökningarna som görs till webbplatsen. Sen bestämmer man vilka sidor man vill ska ge träff för respektive sökord. Sen definierar man vilka alternativa sökord och synonymer som också ska ge träff. Sen konfigurerar man sökningen och kan då även specificera vilket resultat som ska visas överst i listan med Rekommenderade resultat.

Så om någon söker t.ex. på ordet "dagis" ska de sidor som taggats med detta ord visas i listan "Rekommenderade resultat". Likaså kanske sökorden "nattis", "förskola" eller "dagisplats" ska ge samma sökresultat.

Den andra menyn visar sökresultaten "som vanligt". Sorterad och filtrerad i den ordning som användaren bestämt. Ett dokument som visas i "Rekommenderade resultat" är dolt i det vanliga sökresultatet för att slippa förvirring.

Detta sökresultat kan man sortera på olika sätt:

  • Relevans
  • A-Ö
  • Senast publicerad
  • Senast ändrad

En besökare kan också bestämma vad som ska visas; enbart sidor, enbart filer eller både och. Därutöver har vi lagt in ett filter som kan filtrera protokoll i sökresultatet. Allt för att förenkla för användaren.

Vill du veta mer?

Prata med oss - vi utvecklar vidare tillsammans med dig!

Ex: hel sökning

 ­