Utvecklingsprojekt med Sambruk & Region Gotland

Under hösten 2012 fick vi på imCode en fråga från socialförvaltningen inom Region Gotland. Kan man skapa ett stödsystem för den personal som använder ICF- och KVÅ-koder när man för journal för brukare/patienter?

Klassifikationen ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) gör det möjligt att beskriva en persons funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. KVÅ är en klassifikation av vårdåtgärder.

Det finns ca 1700 olika ICF-klassifikationer enligt europeisk standard varav Gotland använder ca 150 och som måste anges när man beskriver en persons hälsotillstånd. Därutöver finns det ca 9000 KVÅ-koder som används för att beskriva vilka vårdåtgärder som gjorts. Gotland använder ca 180 av dem.

Men... det är inte helt självklart hur koderna ska användas. Hur ska en handläggare snabbt kunna ange korrekta koder för uppföljning?

Slutsatsen från Region Gotland är att ett webbaserat stödsystem skulle underlätta för handläggarna när de skapar och anger kod. Ett webbaserat stöd gör också att alla kontinuerliga förändringar som sker, snabbt kan nå alla som behöver nås av det.

Vi på imCode konstaterade snabbt att frågan också är av nationell karaktär. Om Region Gotland som ju både har regionala och kommunala uppgifter, har ett behov av stöd, finns det även andra kommuner och landsting som också kan ha det. Därför tog vi en diskussion med föreningen Sambruk om hur man kunde gå vidare i ett sådant projekt.

Hela diskussionen har lett till att imCode nu fått uppdraget att göra en förstudie i nära samverkan med Öystein Lillienskjöld BergeRegion Gotland och genom ett uppdrag från Sambruk. När förstudien är klar kommer nästa steg. Hur ska det byggas - och hur kommer stödet att fungera i praktiken?

Mer information om projektet finns här:

http://www.sambruk.se/projektnatverk/webbaseratstodicfkva.4.a692e2713b817e57fe143c.html

Om någon annan socialförvaltning är intresserad - ta gärna kontakt med oss, Region Gotland eller Föreningen Sambruk.