VideoSeminairum: Öppna samverkansformer sparar tid och pengar

Inom offentlig sektor pågår just nu en diskussion om ökad transparens och öppenhet, genom öppen data, genom användning av öppna processer och öppna standarder.

Under en förmiddag, den 22/11 2012, i samverkan mellan branschorganisationen Open Source Sweden, SKL och eDelegationen, genomlytsa vad det kan betyda i praktiken, både för leverantörer och för myndigheter.

PROGRAM

Öppenhet och transparens – att vara tydlig mot omvärlden
Hur kan vi se vilka myndigheter som har vilka avtal och med vem, så att vi kan vara med och konkurrera?
Tankar kring hur ett öppnare förhållningssätt kan förbättra konkurrensen och spara pengar för både offentlig sektor och leverantörer

Jonas Feist, Redbridge

Konferensinledning: Hillar Loor


Centrum för eSamhället

Vad gör Centrum för eSamhället? Har leverantörer en samverkansroll?

Jörgen Sandström, SKL

Sprid programvara mellan myndigheter!

­
Myndigheter producerar en hel del programvara, men är dålig på att sprida den mellan sig. Varför är det så – och på vilket sätt lan leverantörer hjälpa till? Det finns praktiska erfarenheter...

Hillar Loor, imCode Partner AB

Fler datorer i skolan för samma pengar!


Exempel på hur skolvärlden kan spara pengar genom ett öppet förhållningssätt

Anders Liling, RedPill Linpro


Öppna data – ett sätt att spara pengar och öka innovationskraften


Björn Hagström, eDelegationen