Sociala intranät - utveckling version 2

 Under Sundsvall42 berättade Sveriges Radio om "begreppet Sociala Intranät". Jag satt där och log för jag kände igen så mycket från andra håll. Sametinget har byggt ett socialt intranät, Sölvesborg funderar på socialt intranät. Det funderas ganska mycket på olika håll och kanter.

Vad är ett socialt intranät?

Om vi tittar på vad webbaserade intranät har varit fram till nu, kan man helt enkelt säga "förvaringsplats för information". Oavsett om en person eller flera ansvarat för innehållet, så är det förvaringen och spridningen av information som varit det väsentliga.

Men nu kommer nästa version - som fokuserar på interaktion mellan användarna.

Sociala intranät sprider fortfarande information men ger också möjlighet att ställa frågor, kommentera och låta intranätet förändras utifrån organisationens behov.

I ett socialt intranät har interaktionen prioritet. Här finns meddelanden mellan deltagare, facebookliknande kommunikationsytor, projektarbetsplatser som deltagarna kan skapa själva, forum, kopplingar till verksamhetssystem, telefonkataloger, kalendrar etc.

En av de viktigare funktionerna är att man synliggör användaren genom att denne både får en synbar identitet och en möjlighet att ställa frågor och ge svar, både enskilt och i grupp.

Har jag någon nytta av ett social intranät?

Frågan är berättigad och mitt svar ett obetingat - JA! Men vilken nytta man har beror av organisationen.

Under Sundsvall42 berättade Sveriges Radio om flera exempel på hur arbetsuppgifter nu kan lösas betydligt snabbare när man kan ställa frågor rakt ut i intranätet: "– Kan någon översätta 2 minuter arabiska till mig? Jag jobbar med ett inslag". Omedelbart svar och uppgiften är löst 15 minuter senare. Hos SR har personalen kontinuerligt uppe intranätet på sin dator.

Sametinget använder ett socialt intranät bl a för att skapa en social sammanhållning. Man har sin personal spridd över en gigantisk geografisk yta - men vill gärna samla alla vid ett "Fikabord". Intranätet är det virtuella kaffebordet.

Men självklart - ytterst måste varje organisation själv bedöma vad som är viktigt för dem.

Är det dyrt?

Det beror naturligtvis på vilken väg man väljer. Man kan välja samma väg som Sveriges Radio, där det har kostat ett antal miljoner (och man nog har fått ett väldigt bra intranät!). Men man kan också välja en öppen väg, där man iterativt, i etapper bygger på det man verkligen behöver och därmed spara ordentligt med pengar.

funka.nu har i ett intranätprojekt tillsammans med ett antal kommuner definierat vad ett intranät kan innehålla och hur strukturen kan se ut. Om man använder projektets struktur och initialt enbart bygger det man precis behöver kan man klara sig med ca 100 000 SEK i starten. Sen kan man bygga till allteftersom tiden går och behoven ökar.

Det som i första hand är kostnadsdrivande är integration av verksamhetssystem och andra befintliga system som tyvärr inte alltid är så lätta att integrera med webben. 

Dessutom - det är smart att börja litet, för också personalen måste få tid att växa in i de nya möjligheterna.

Men dyrt? Jämfört med all information man tillgängliggör, med alla kanaler man skapar mellan medarbetare och all arbetstid man potentiellt kan spara - så - nej, det är inte dyrt.

2012-11-06

Hillar Loor
Senior Partner