Medborgardialog genom Medborgarbudget i Haninge

Vykort som Haninge kommun skickat till alla invånare i Jordbro
(Från Haninge kommuns hemsida)

Som ett led i arbetet med medborgardialog, låter Haninge kommun alla invånare i Jordbro komma med förslag till förändringar i området. Haninge kommun har lagt 400 000 kronor i en särskild budget – en så kallad medborgarbudget. Pengarna ska gå till att genomföra ett eller flera av de förslag medborgarna lämnar.
Systemet släpptes i mitten av oktober och stängs den 11 november 2012 på haninge.demokratiportalen.se


 Medborgarbudgeten i Jordbro är en av de verksamheter som ryms inom medborgardialogens ram. I medborgarbudgeten avsätter kommunen 400 000 kr till en eller flera speciella saker eller händelser som jordbroborna röstar fram. På de möten som ägt rum den 19:e och 26:e september i Jordbromalmsskolan har förslag och synpunkter som kommit fram i dialogen diskuterats.

Tanken är att innevånarna ska få rangordna sina prioriteringar under november månad. I december tar sedan kommunfullmäktige beslut kring de förslag som vinner.

Omröstningen sker genom att Haninge kommun använder Demokratiportalens Medborgarbudget, där imCode bygger till en rangordningsmodul som gör att invånare kan rösta - på ungefär samma sätt som i omröstningen av Melodifestivalen i TV. Röstningen kan följas i realtid både på hemsidan och genom ett RSS-flöde som visar den aktuella rangordningen.

Medborgarbudget är ett av flera dialogverktyg i Demokratiportalen som imCode just nu installerar i fler kommuner i Sverige.

Hillar Loor
Senior Partner
2012-11-17 ­