Sametinget har nytt intranät

Sametinget införde i början av året ett nytt intranät. Sametinget är både ett folkvalt organ och en myndighet, med ansvar för politik och myndighetsutövning när det gäller samiska frågor.

Personalen är i sitt dagliga arbete utspridda över stora ytor, från Östersund i söder till Kiruna i norr. Därför finns det tre viktiga målsättningar med intranätet: att ge alla anställda tillgång till samma information, att tillåta gemensamt arbete över geografiska avstånd och att skapa en yta där man kan uppleva gemenskap.
Sametingets intranät som sattes i drift i början av 2012, är designat av Webbyrån RubyTuesday som i lång tid följt myndigheten. Webbyrån har skapat en kombination av traditionellt intranät med funktioner som ”Personalhandboken”, ”Dokumentarkiv”, ”Kontaktuppgifter”, ” Fakta om avdelningar” och arbets- och gemenskapsytor. Dessutom har man lagt in samisk-inspirerat bildmaterial för att skapa upplevelser.

Direkt när man kommer in på intranätets startsida möts man av emotionellt laddade bilder som växlar – på fjället, renar, personer. Sen ser man en facebookliknande kommunikationsyta, där man helt enkelt kan prata om det man vill prata om. Ungefär som ett samtal vid kaffeautomaten, men på stora avstånd (Kiruna – Östersund är ca 80 mil).

Längre in i intranätet finns projektytor där man kan dela dokument, kommentarer, länkar och arbeta tillsammans.

Marie Enoksson är informatör vid myndigheten och den som varit projektansvarig under framtagandet och ansvarig för att all information läggs in. Personalsamordnaren har under långt tid förberett informationen som nu finns på intranätet. När vi frågar vad hon tycker om intranätet, säger hon: ”Det är så himla bra, det finns så otroligt mycket fakta som rör personalen och arbetsplatsen som nu är lättillgängligt för alla.”

Marie Enoksson pekar särskilt ut den grafiska designen i intranätet som viktigt för känslan i personalgruppen. ”Det är fint” säger Marie, ”och det är lätt att använda.”

Men vägen till ett fungerande intranät var inte helt enkel. ”Vi har haft en ganska stor omsättning på chefer under de senaste åren och alla tjänster är fortfarande inte tillsatta. Det är svårt att introducera nya rutiner till personalen om det inte finns chefer som kan gå före”, säger Marie. ”Ledningen måste vara aktiv med intranätet, annars är det svårt. Just nu är det nog mest de yngre som använder intranätet. De är vana vid Facebook och internet i allmänhet. Men jag märker att det blir fler och fler som kommer in, så med tiden kommer det nog att användas av alla.”

Under hösten kommer arbetet med intranätet att fortsätta. Under en personalkonferens i november finns intranätet med som en stor informationspunkt. – "Sen", säger Marie – "bör Sametinget också utse en dagligt ansvarig intranätadministratör. Nu kör vi på med full fart. Vi har och kommer att ha stor glädje och nytta av allt jobb som lagts ned!”.

Hillar Loor
2012-09-07