Öppenhet & transparens

Att motverka inlåsning

Inlåsning ger dyra system, långsam utveckling och gammal teknik.
Vi försöker motverka inlåsning genom att vara så öppna som vi kan.

Öppenhet & Transparens

Ett öppet förhållningssätt ger större effektivitet, bättre samarbetsklimat och i längden en bättre leverans. Därför redovisar vi öppet den arbetstid och de kostnader som är förenade med varje uppdrag. Våra processer är transparenta, vi döljer inte vad som sker varken i med- eller motgång. Genom att vara öppna skapar vi förtroende och effektivitet.

Ibland inträffar fel. Om vi gör fel, rättar vi till det så snart det är möjligt och med full insyn för våra uppdragsgivare. Support är högprioriterat - det ska vara lätt att nå oss och supporten ska vara väl tillgänglig.

Kunskapsöverföring

Vi uppmuntrar våra uppdragsgivare att prata med varandra. De effektiva lösningarna finns ofta i samverkan med någon som haft samma typ av problem. Om vi kan bidra, gör vi det gärna. Dessutom uppmuntrar vi användandet av varandras programvaror och källkod, ofta till en betydligt lägre kostnad än om var och en isolerar sig.