Projektarbetsplats för skolans styrdokument

­ 
imCode har kontinuerligt sedan 2004 arbetat med Skolverkets styrdokument för den svenska skolan. Arbetet har skett tillsammans med Logica (WM-data) och RedPill och pågår fortfarande. I artikeln ger vi en liten sammanfattning över vad som hänt under åren.
I slutet av år 2004 fick imCode frågan om vi kunde skapa en projektarbetsplats för Skolverket. Myndigheten hade ett behov av att få ca 800 experter att kommunicera om den nya gymnasieskolan som skulle sjösättas år 2007. Kraven var på ytan enkla - se till att alla kan kommunicera om alla gymnasieskolans styrdokument - och systemet måste vara uppe inom 3 månader.

Efter en snabb förstudie, insåg vi att tidplanen tvingade fram ett otraditionellt förhållningssätt. Kraven fick helt enkelt skapas i takt med att systemet växte fram, dvs det vi idag kallar för iterativ utveckling.

Vi byggde systemet på 6 veckor. Då kunde de första dokumenten läggas in och diskussionen börja. Till att börja med i en liten testgrupp - sedan med fler och fler deltagare. Ganska snart fanns det nya kursplaner för gymnasieskolan i vårt system.

Sen blev det regeringsskifte och den planerade skolförändringen 2007 sköts upp.

Men också den nya regeringen hade planer. Den här gången inte enbart för gymnasiekolan utan även för grundskolan. Skolverket måste på nytt få upp ett system där dess experter kunde kommunicera. Den här gången ett betydligt komplexare system. Man gick ut till några av de stora leverantörerna och ville handla upp ett färdigt projekthanteringsystem. Men svaret från IT-konsulten blev - "Det finns inte på marknaden. Skolan har för speciella krav."

På nytt fick imCode uppdraget att bygga ett nytt system, den här gången med en mer definierad kravspecifikation och med lite mer tid.

Projektarbetsplatsen blev klar under våren 2009 och har sedan dess fortsatt att växa och utvecklas. Idag består det av 3 olika system för grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildning och särskolan. Varje system är ihopkopplat med Skolverkets centrala dokumenthantering för godkända dokument.

Flödet är rakt - i Projektarbetsplatsen diskuteras och skapas dokumenten. Dessa flyttas sedan via XML till dokumenthanteringen och blir så småningom dokument som godkänns av Regeringen.

Vi är stolta över att få vara leverantör till Skolverket och glada över att ha lärt oss så mycket om den svenska skolan.

Hillar Loor
Senior Partner