Kreditkortsbetalningar - flexibelt, enkelt och mångsidigt

Kreditkortsbetalning via nätet blir vanligare. Under våren har Almedalsveckan, Folkemødet på Bornholm, Högskolan på Gotland m fl aktiverat betalningar via kreditkort/bank och imCode:s tjänst imPayment.

Att det är viktigt att kunna erbjuda betaltjänster förstår man när man ser hur många som betalar inför Almedalsveckan. Fram till sista april hade Almedalskalendariet fått in nära 1400 kalendariehändelser som alla var gratis. From 1 maj kostar det att vara med i kalendariet. Då beräknas ytterligare ca 700 kalendariehändelser komma in.

Samma proportioner finns i det nystartade Folkemødet på Bornholm. Fram till betaltstart ca 650 kalendariehändelser och säkert ca 300 till innan Folkemødet genomförs i juni.

En löpande kostnad för att hantera internetbetalningar, rör sig om ca 2,5-4% av beloppet. I många fall kan man täcka driftskostnaden genom att slå på en administrationsavgift i själva betalningen.

imPayments betaltjänster levereras tillsammans med ett annat gotländskt bolag – PayEx – vars betalväxel imPayment är kopplat till. Betaltjänster kan också kombineras med manuell bankbetalning och/eller fakturering.

Flexibelt, enkelt och mångsidigt.­