Prototypsamarbete genom ALMI

I ett samarbete genom ALMI företagspartner Gotland, tar imCode fram en första protoyp till ett projekt i omsorgsnäringen.
 Det exakta innehållet i projektet är inte offentligt, men imCode svarar för att visualisera och synliggöra möjligheter och problem i projektet.

Daniel Bartnik, systemvetare och projektledare på imCode är ansvarig för arbetet. Hans bakgrund som gränssnitts- och usabilityexpert är en förutsättning för att kunna genomföra jobbet.

Projektets första prototyp är beräknad klar i början av mars 2012.