SMS hos Sundsvalls kommun

I ett projekt för att samla in synpunkter från medborgare i Sundsvalls kommun använder man nu imCodes SMS system - I'mSMS. 
 Medborgare som har synpunkter på t ex skolfrågor skickar in sina synpunkter från sin mobiltelefon. Dessa kan sedan hanteras av Sundsvalls handläggare. Allt sker via ett webbgränssnitt och ingår som en tjänst i imCodes I´mPortal-lösning.

Att använda SMS för synpunktsinsamling är ett snabbt och enkelt medium som ger omedelbart resultat.

I'mPortal - smarta tjänster som sparar tid och pengar.