Processhantering & kartläggning

Ibland är tjänster enkla och självklara. Ibland krävs det mycket kartläggning innan tjänsten blir effektiv för användaren.

Ett exempel är vårt e-förslagssystem

Vårt e-förslagssystem (e-petition) är inte så svårt rent tekniskt. Men hur ser processerna ut? Vem ansvarar för vad i kommunikationen? Hur ser rutinerna ut för att hantera ärendena? Och vem tar ansvar för vad? Vad gör respektive part? Politiker? Tjänstemän?

I just det fallet har vi färdiga underlag till en kartläggningsworkshop, som vi använder som en start på implementeringsprocessen och som klargör ett antal punkter som skulle ha kunnat ställa till det.

Med hjälp av erfarenhet från andra aktörer - kan vi tillsammans ofta hitta en lösning.