Regionalt Cancercentrum

Region Gotland och Stockholms Läns Landsting bygger tillsammans upp en av 6 regionala cancercentra (RCC) med mål att förhindra uppkomst av cancer och att förbättra vården för de cancerfall som ändå uppkommer. Arbetet genomförs på uppdrag av Regeringen. ­

­­­ ­

imCode Partner AB har fått i uppdrag att bygga webbplatsen för den gemensamma satsningen.