En helt ny stadsdel

Sölvesborgs kommun har släppt en ny webbplats som beskriver "Ljungaviken", en helt ny stadsdel som kommer att byggas öster om centrala Sölvesborg och öster om Sölvesborgsviken. På webbplatsen finns all information om den planerade stadsdelen, och också en möjlighet att visa intresse och beställa mer material.

Ljungaviken har bebotts sedan åtminstone 8000 år. Just nu pågår en arkeologisk undersökning där huvudgatan byggs. Två boplatser från stenåldern visar att människor bodde i just här redan för 6000 år sedan. I delar som kommer att bebyggas senare har man hittat fynd som pekar på att det finns 8000 år gamla boplatser.

­
­­