MRHF bygger försäkringslösning

­MHRF försäkrar i samarbete med Folksam veteranfordon som personbilar, lätta och tunga lastbilar, bussar, traktorer, husvagnar, motorcyklar och mopeder­. ­­

Ägaren måste vara ansluten till en av MHRFs klubbar. En besiktningsman i klubben måste göra en undersökning av fordonet efter ett speciellt protokoll. Foto bifogas till ansökan som sedan skickas till MHRF.

imCode Partner AB har nu fått i uppdrag att under hösten 2011 bygga en webbaserad försäkringshantering där både fordonsägare, besiktningsmän, MHRF och försäk­ringsbolaget kan kommunicera om försäkringar, ladda upp bilder på fordonet, se försäkringshistorik och mycket mer­.