Haparanda kommun inför eFörslag

 Haparanda kommun har tagit ett beslut att införa eFörslag för sina medborgare och besökare. Syftet är att utöka den kommunala demokratin, skapa delaktighet och att få in förslag som gynnar kommunen och dess utveckling.
imCode har fått i uppdrag att initiera processarbetet och sedan installera ett eFörslagssystem med vilket besökare på hemsidan kan lägga förslag till åtgärder, bygga under med bilagor, länkar och annat kringmaterial. De färdiga eFörslagen samlar sedan underskrifter från andra hemsidesbesökare.

Om ett förslag får fler än 30 underksrifter går det direkt till kommunfullmäktige för beslut. Processkartläggningen är gjord, nu återstår att sätta det tekniska systemet i drift under hösten.