Responsive design åt BabsPaylink

­I ett samarbete mellan JG-Communication (koncept & design) och imCode Partner (teknik & implementering)  får BabsPaylink en ny hemsida helt anpassad efter företagets behov.

Babs Paylinks ny hemsida byggs på en ny implementeringsteknik - responsive design. Tekniken innebär att sidan automatiskt anpassar sig till besökarens skärmstorlek, oavsett om det är en vanlig dator, läsplatta, mobiltelefon i någon upplösning. Att bygga en hemsida i "responsive design" kräver goda kunskaper i både design och teknisk implementering, något samarbetet mellan JG Communications och imCode Partner borgar för.

I systemet ingår också en supportchatt där BabsPaylinks kunder kan kommunciera med en administratör på supportavdelningen. Supportchatten byggs för flera supportpersoner, har kösystem och loggar allt som görs.