Prislista - konsultarbeten

Alla priser är exklusive moms och i SEK.

Seniorkonsult

Strategisk konsultation och utredningar med konsult med mer än 10 års erfarenhet

Pris per tim: 2 500:-


­Systemering/Arkitektur

Pris per tim: 1 495­:-


Projektledning / Teknisk projektledning

Projektledarrelaterade tjänster
(projektledning, analyser, förstudier, systemering)

Pris per tim: 1 295:-


Programmering

Programmering och mallkonstruktion

Pris per tim: 995:- 


Installationsarbeten

Teknisk installation av produkter

Pris per tim: 995:- 


Grafiska arbeten

Pris per tim: 995:-