Uppdragsgivare

Våra uppdragsgivare är till största delen offentliga myndigheter, som kommuner, landsting och statliga förvaltningar.

Ett antal av våra demokrativerktyg är utvecklade på uppdrag eller i samverkan med Sveriges Kommuner & Landsting (SKL).

Produktivitetsverktygen, sociala intrnaät mm är utvecklade på uppdrag av och/eller i samverkan med kommuner, landsting och statliga myndigheter.

Nedan en karta över alla orter där har relationer till uppdragsgivare. I vänsterspalten några exempel på uppdragsgivare