Nej, du måste inte ha egen expertis

Det går ett rykte bland svenska bibliotek om att man måste ha egen specialistkunskap om man ska använda det öppna bilbiotekssystemet Koha.

Det är helt enket inte sant!

Koha är ett öppet system. Det innebär att vem som helst kan hämta Koha och använda Koha utan att behöva betala någon licensagift ellet annan avgift. Men det innebär inte att man man måste göra det själv.

Man kan lika gärna be en leverantör sköta allt.

Vi vet inte varför ryktet sprids, men en sak är säker. De många Koha-leverantörerna i hela världen är minst lika kompetenta som de proprietära leverantörerna. 

Men det finns några skillnader:

Om du väljer ett öppet system kan du byta leverantör utan att byta system. Säg att du är missnöjd med supporten. Byt leverantör!

Eller om du vill ha någon specialutveckling till dig och din leverantör inte hinner med. Köp utvecklingen av en annan leverantör!

Inget av detta kan du göra med en proprietär leverantör som äger upphosrätten till sitt system och som blockerar andra från att hjälpa dig.

Sen är det en helt annan sak att du kan ha egna expertis som anpassar och utvecklar. Men du måste inte. Koha öppnar möjligheter - men tar inte bort något från dig.

Vi som levererar Koha - vill ge dig en minst lika god service som de proprietära systemägarna. Gärna lite bättre!

KOHA logotyo