"Kalendarier"

Vi erbjuder ett antal olika kalendarier för olika användningar:

  • Megakalender ursprungligen utvecklat för Almedalsveckan, med flöde för anmälningar och godkännanden. Under Almedalsveckan presenteras mer än 1400 poster under en vecka.
  • Organisationsövergripande kalendarier där en viss sektions kalender kan registreras/visas för sig och där det organisationsgemensamma kalendariet aggregeras uppåt av delkalendarierna.
  • Enkelt kalendarium i en nivå