SMS Enkät

Behöver du snabbt få reda på vad dina medborgare tycker?
Har du en medborgarpanel som ska ge dig snabba svar?
Vill du kommunicera med dem som tyckt till?

”SMS Enkät”hjälper dig.


"SMS Enkät" är ett sms-baserat enkätsystem som skapar en dialog med olika meborgargrupper. Du kan ställa frågor och få sammanställningar av vad enskilda tycker i olika ärenden. Du kan be öppna eller slutna användargrupper snabbt tala om vad de tycker. Du kan be olika användare som vill vara med att registrera sig.

Så här fungerar det
Säg att du vill veta vad allmänheten tycker i en viss fråga. Då kan du använder någon av funktionerna:

  • Skicka ut grupp-sms med frågor
  • Ta emot SMS med förinställda koder
  • Ta emot SMS med fria meddelanden
  • Du kan ta emot sms från utvalda personer (sluten grupp)
  • Du kan ta emot sms från allmänhet (öppen grupp)

"SMS Enkät" av en vanlig webbplats som är kompletterat med ett personregister och ett arbetsflöde för SMS.

Systemet är byggt med öppen källkod och kan laddas ner fritt.
Systemet är byggt för koppling mot Ericsson IPX SMS brygga.

Andra enkätverktyg

Vi har också utvecklat ett webbaserat enkätverktyg som är skräddarsytt för mobil användning och har inbyggd påminnelse via SMS/e-post. Läs mer här!

Exempel
Öppen röstning


Exempel
Sluten medborgarpanel